Keresés

Leszámolt az Ab a szűk börtöncellákkal

Alkotmányellenesnek találták, hogy a börtönökben kevesebb mint három négyzetméteren nyomroganak a rabok. Jövőre új szabályozás jön, addig még ki kell bírniuk.

Az Alkotmánybíróság (Ab) megsemmisített egy fogvatartottak elhelyezésére vonatkozó rendelkezést, mely lehetővé tette, hogy a cellákban még az egy ember számára minimálisan előírt mozgásteret se biztosítsák – írta az MTI.

Az alkotmánybírósági vizsgálat előzménye, hogy egy elítélt a Fővárosi Törvényszéken kártérítési pert indított a büntetés-végrehajtási intézettel szemben, mert szabadságvesztését olyan túlzsúfolt cellában töltötte, ahol az egy emberre jutó mozgástér sem az európai normáknak, sem a magyar szabályozásnak nem felelt meg.

A pert az eljáró bíró felfüggesztette és az Ab-hez fordult az 1996-os rendelet egyik szakasza miatt, amely az egy embere jutó minimális mozgástér, légtér előírásával kapcsolatban a „lehetőleg”, illetve „lehetőség szerint” kifejezéseket használja, és ezzel megengedi, hogy az európai és magyar normákban meghatározott minimumnál is kevesebb jusson egy fogva tartottnak.

Jelenleg minden elítéltre lehetőleg hat köbméter légtér, és lehetőség szerint a férfi elítéltek esetén három négyzetméter, a fiatalkorúak, illetve a női elítéltek esetén három és fél négyzetméter mozgástér jut. A bíró szerint a kifogásolt rendelkezés sérti a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bírósága ítélkezésének alapjául szolgáló egyezményt, továbbá a magyar alaptörvénynek a kínzást, embertelen, megalázó bánásmódot, büntetést tiltó rendelkezését.

Még három hónapot nyomorognak a rabok

Az Ab most kimondta: a többszemélyes zárkában fogva tartottaknak biztosított lég-, illetve mozgástér minden esetben el kell, hogy érje azt a minimális mértéket, amely elhelyezésüket az emberi méltóság sérelme nélkül biztosítja. E követelmény feltétlen jellegéből következik, hogy a fogvatartottak részére biztosított mozgás-, illetve légtér minimális mértékét kötelező jelleggel kell meghatározni, a támadott rendelkezés pedig ennek nem felel meg, mivel nem kötelezően írja elő a zárkák minimális méretét, és így lehetővé teszi a fogvatartottak elhelyezését olyan zárkában, amelyben még a minimális mozgástér sincs biztosítva.

Az Ab a támadott rendelkezést 2015. március 31-ei hatállyal semmisítette meg, így a jogalkotónak van ideje új jogszabályi rendelkezés kidolgozására. Az Ab szerint a kifogásolt rendelkezés ideiglenes, néhány hónapra szóló hatályban tartása kevésbé sérti a jogbiztonságot, mintha az azonnali megsemmisítés miatt az új szabály megalkotásáig egyáltalán nem lenne a fogvatartottak számára biztosítandó mozgástér mértékét meghatározó jogszabály.

Tetszett a cikk? Ossza meg!
Olvasna még több ilyet? Kövesse az Abcúgot a Facebookon is!