Keresés

Ha a gyerekek innen elmennek, másnap az utcán lesznek

A Szegényeket és Rászorultakat Segítő Alapítvány (SZERSA) fenntartásában működő iskolát az elmúlt majdnem két év során háromszor próbálta bezáratni Budapest Főváros Kormányhivatala, de a jogsértő módon lefolytatott eljárás miatt a határozatot rendre megsemmisítette az Oktatási Hivatal (OH), mint felettes szerv. Most úgy tűnik, hogy végül rábólintottak a bezárásra, az indoklás azonban köszönőviszonyban sincs az iskolát ért vádakkal, ráadásul a gyerekek átvételére megjelölt három intézmény semmiről nem tud.

Szersa Oktatási Központ

Oktatási szünetről tájékoztató papír a bejárati kapun | Fotó: Magócsi Márton

2013 január 16-án kezdődött az iskola kálváriája, amikor a kormányhivatal munkatársai minden iratot elvittek az intézményből, azóta pedig egyetlen jegyzőkönyv sem született arról, hogy milyen szabálytalanságot követtek el, amely alapján a vizsgálatot megindították – mondja Orsósné Varga Mária, a fenntartó alapítvány elnöke.

2013 június 12-én aztán a médiából értesültek arról, hogy a kormányhivatal törölte az iskola működési engedélyét, hivatkozva arra, hogy sem a tárgyi, sem a személyi feltételek nem adottak az oktatáshoz. A határozatot megfellebbezték, az Oktatási Hivatal pedig 2013 augusztus 15-én egy 21 oldalas indoklás kíséretében megsemmisítette azt hivatkozva arra, hogy az eljárás folyamán súlyos jogsértéseket követtek el az iskolával szemben, egyben kötelezte a kormányhivatalt, hogy folytasson le vizsgálatot az ügyben. A kormányhivatal ahelyett, hogy engedelmeskedett volna a felettes szervének, 2013 november 5-én ismét bevonta az iskola működési engedélyét, amelyet az intézmény részéről újabb fellebbezés, majd az Oktatási Hivatal részéről újabb megsemmisítő határozat követett 2014 januárjában. Az OH ismét vizsgálat lefolytatására kötelezte a kormányhivatalt, ám immár haladéktalanul (15 napon belül), egyúttal törvényességi ellenőrzést is elrendelt. A kormányhivatal ennek ellenére 2014 május 12-én újfent bezáratta az iskolát, amit az intézmény május 26-án természetesen újfent megfellebbezett.

Az alapítvány elnökének elmondása szerint a fellebbezést az Oktatási Hivatal június 12-én kapta kézhez, és innentől jön a történetben a csavar, ugyanis az OH ezúttal nem semmisítette meg a határozatot a bezárásról – amelyben ugyanazokra a vádakra hivatkozott a kormányhivatal, mint az első két alkalommal – hanem ültek rajta majdnem fél évet.

Szeptember 30-án aztán jött a hidegzuhany: a Magyar Nemzet arról értesült, hogy a törlésről szóló végzést az Oktatási Hivatal már májusban meghozta, az intézkedést pedig a fővárosi kormányhivatal hajtotta végre. A SZERSA tanköteles korú tanulóit a lap cikke szerint más intézményekbe irányították. Ezeket az intézményeket a kormányhivatal legutolsó határozatában egyébként megjelölte.

Az iskola vezetése a sajtóhírekre reagálva azonnal az Oktatási Hivatalhoz fordult, akik azt mondták, szó sincs törlésről, és szóban megígérték, hogy helyreigazításra kötelezik a Magyar Nemzetet.

Szersa Oktatási KözpontOrsósné Varga Mária, az iskolát fenntartó alapítvány elnöke | Fotó: Magócsi Márton

Az OH alig néhány nappal később – harmadik nekifutásra – mégiscsak elismerte a törlést, amelyről a törvény szerint 60 napon belül kellett volna értesíteni az intézményt. Erről az iskola csak november 7-én értesült, amikor a dokumentumot kézhez kapták az ügyvédjüktől, aki 2 nappal azelőtt vette át az erről szóló levelet, tehát a törlés november 5-én lett jogerős.

A bajt érezvén az iskola vezetése már november 3-án jelezte e-mailben az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) felé, hogy a helyzet megoldásában segítséget kérnek, és erre ígéretet is kaptak, azonban a mai napig nem történt semmi – mondja Orsósné.

Az OH portálunknak úgy nyilatkozott: „Az Oktatási Hivatal a Szegényeket és Rászorultakat Segítő Közhasznú Alapítvány Oktatási Központja köznevelési intézmény súlyos jogszabálysértés miatt a nyilvántartásból való törlése tárgyában lefolytatott másodfokú eljárása során teljes mértékben a jogszabályi előírások szerint járt el. Az Intézmény tanulóinak érdekei nincsenek veszélyben, mert annak megszűnése esetén Budapest Főváros Kormányhivatala kijelölte azon köznevelési intézményeket, amelyekben a tanulók folytathatják tanulmányaikat, és amely intézmények a tanulók átvételét nem tagadhatják meg.”

Az iskolának küldött levélben azonban az Oktatási Hivatal nem a jóváhagyott kormányhivatali határozatban szereplő, és a Magyar Nemzet által nyilvánosságra hozott súlyos jogsértésre hivatkozik, hanem a 2011-es Köznevelési Törvény 22-es paragrafusának első bekezdésére, ezen belül is a “c” pontra, amely szerint egy köznevelési intézmény működésének egyik feltétele, hogy “a jogszabályban meghatározott eszközökkel, dokumentumokkal, szabályzatokkal és önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a működéséhez szükséges pénzeszközökkel rendelkezik”. Közérthetően: az Oktatási hivatal helybenhagyta a kormányhivatal, mint első fokon eljáró szerv döntését arról, hogy az iskola súlyosan – és sorozatosan jogsértő módon működik, ezért be kell zárni, és megindokolta mindezt azzal, hogy nincs elég pénze az intézménynek a saját működésére. Ha ez az indok, azt szeptemberben is tudnia kellett volna az OH-nak, hiszen a normatíva-igénylést október 1-ig kell leadni, az tehát azóta ott volt az EMMI-ben, ahogyan minden évben – mondja Orsósné Varga Mária.

Szersa Oktatási KözpontÉtelfotók egy folyosói plakáton | Fotó: Magócsi Márton

A történethez hozzátartozik, hogy 2013 február 16-án felfüggesztették a normatíva kifizetését a kormányhivatal feljegyzéseire hivatkozva, de a határozatot a fenntartó alapítvány megfellebbezte, ennek köszönhetően pedig 2 hónapig újra hozzájutottak a nekik járó pénzhez. Azért csak addig, mert 2013 áprilisában ismét felfüggesztették a folyósítást, ugyanazokra a feljegyzésekre hivatkozva. Az alapítvány újra fellebbezett, a bíróság pedig decemberben döntött arról, hogy jogsértő volt a támogatás megvonása. A végzés ellenére azóta sincs kifizetve az elmaradt normatíva, ráadásul egy IPR pályázatot is megnyertek, amely 4 millió forint, és amihez a törlés miatt most ugyanúgy nem jutnak hozzá – mondja az alapítvány elnöke.

Az iskolát egyébként tavaly át akarták nevezni, a névadó személy pedig Martin Luther King lett volna. Az erre irányuló kérelmet az intézmény tavaly május 31-ig beadta a szakképzés iránti kérelmével együtt, azonban ezt a kormányhivatal nem bírálta el. Miután szeptemberben nem sikerült megkötni a szakképzési megállapodást, elestek az ezt érintő 12 millió forintnyi normatív támogatástól is, októberben pedig kaptak egy levelet, amelyben a kormányhivatal közölte: nem kötik meg a megállapodást. Emiatt hivatalosan nem tanulhatnak szakmát a diákok már több mint egy éve.

Szersa Oktatási KözpontMartin Luther King idézet a Szersa Oktatási Központ ebédlőjében | Fotó: Magócsi Márton

Orsósné szerint az intézményüket nem lehet törölni, mert a határozat jogszabályellenes, mivel a Köznevelési Törvény szerint akkor lehet egy köznevelési intézményt törölni, ha a hatósági, vagy az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során súlyos jogszabálysértést állapítanak meg. Ilyen esetben hatósági, szakmai, vagy törvényességi ellenőrzés folytatható le. Hatósági ellenőrzés nincs folyamatban, szakmai ellenőrzést senki sem kezdeményezett, a 2014 januárjában elindított törvényességi ellenőrzés eredménye pedig a mai napig nem született meg – mondja Orsósné.

A fenntartó alapítvány elnöke szerint a jogszabályellenességen túl a bezárás végrehajthatatlan is egyben, hiszen év közben egy iskolát bezárni ilyen módon nem lehet. Ez egyszerűen “embertelen, tisztességtelen, és jogszerűtlen”. Egyrészt minden eddigi bezáró határozat visszamenőleg rendelkezett, tehát elméletileg már napokkal azelőtt be kellett volna zárniuk, amikor az iratot kézhez kapták, másrészt “a tanulók és a tanárok érdekei is súlyosan sérülnek – szemben azzal, amit az Oktatási Hivatal állít”.

A tanároknak egyik napról a másikra megszűnt a munkaviszonya, ezért járna nekik a végkielégítés, amire viszont nincs pénz, a legnehezebb helyzetben mégis a gyerekek vannak, akik nem tudják, hogy hol fogják folytatni a tanulmányaikat, az OH-t pedig úgy tűnik nem nagyon érdekelte, hogy jelent-e aránytalan terhet a tanulónak, hogy mostantól háromszor annyit kell utazniuk az iskolába, vagy hogy akarják-e a szülők, hogy gyermekük egyházi intézménybe járjon – mondja Orsósné, aki azt is hozzátette, hogy hivatal semmiféle adatot nem kért tőlük, így az is elég nehezen képzelhető el, hogy mi alapján szórnák szét a 3 megjelölt iskola között a diákokat.

Szersa Oktatási KözpontItt földrajzot és biológiát tanítanak egyébként| Fotó: Magócsi Márton

A dolog szépséghibája, hogy bár fél év eltelt a céliskolák állítólagos megjelölése óta, a nevük elhallgatását kérő intézmények vezetői e-mailben azt válaszolták Orsósnénak: a fővárosi kormányhivatal – sem akkor, sem azóta – semmilyen módon nem kereste meg őket azzal a kéréssel, hogy SZERSA Oktatási Központból tanulókat vegyenek át. Félév közben gyerekeket átvenni ráadásul nem is egy egyszerű történet, mivel október 1-ig mindenhol le kell adni a normatíva igényeket, így a fejpénzt az átadó iskola kapja meg, míg az átvevő ingyen kénytelen majd a diákot elhelyezni év végéig.

Mégis melyik iskola fogja befogadni ezeket a gyerekeket – teszi fel a kérdést az alapítvány elnöke. “Hozzánk olyan diákok jönnek, akik nem kellettek sehova, közöttük pedig számtalan az állami gondozott. Mi egy befogadó iskola vagyunk. Ezek a gyerekek ha innen elmennek, másnap az utcán lesznek.”

Ráadásul – mondja az alapítvány elnöke -, az OH döntésében csak a tanköteles diákokról beszél, pedig a törvény szerint aki tanulói jogviszonyban van, azt kötelesek elhelyezni. “Azokkal mi lesz, akik már kicsúsztak a tanköteles korból? Dobjuk ki őket az utcára? Mi lesz a szülőkkel, akik a elesnek a családi pótléktól, mert a gyereküknek megszűnt a jogviszonya?”

Az iskolában mindenki azt reméli, hogy legalább ezt a félévet be tudják fejezni, mert az utóbbi időben őket ért vádak és támadások már így is teljesen ellehetetlenítették őket. Orsósné Varga Mária azt mondja: “teljes mértékben cigány származású vagyok, ez az intézmény pedig a cigány gyerekek integrációjára, és a csellengő fiatalok felkarolására jött létre”.

Az iskolában a tanárok továbbra is dolgoznak, és remélik, hogy Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere felügyeleti jogkörében megsemmisíti a határozatot.

Tetszett a cikk? Ossza meg!
Olvasna még több ilyet? Kövesse az Abcúgot a Facebookon is!